Yabancı Dil Eğitimi
Anaokulu Eğitim Sistemimiz
0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır.

Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
Anaokulu
Yabancı Dil Eğitim Modeli Digital Öğrenme Sosyal Takip Programı (STP) Eğitim Sistemindeki Uygulamalar Eğitim Ortamı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
Anaokulu
Bahçeşehir Koleji anaokullarında, 4 ve 5 yaş gruplarında “Çift Dilli Eğitim” ya da “Half Day English / Yarım Gün Türkçe Yarım Gün İngilizce” programı uygulanıyor. (okullara göre farklılık göstermektedir).

Çift Dilli Eğitimde, sınıflarımızda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni bulunur. Programın yüzde 70’i İngilizce, yüzde 30’u Türkçe olarak yürütülür. İki sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunuyor.
Seçmeli İkinci Yabancı Dil

Öğrencilerimizin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla 4. yaştan itibaren Almanca ve İspanyolca dillerinden biri, seçmeli ikinci yabancı dil olarak verilir.

Half Day English uygulamasında program, yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce öğretmeni ile yürütülür. İki sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunmaktadır.

Bahçeşehir Koleji anaokullarında 4 yaştan itibaren uygulanan yabancı dil eğitiminin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve interaktif öğrenme ortamlarında İngilizce dil becerilerini geliştirmek, yoğun İngilizce eğitimi ile kavramları hem anadillerinde hem İngilizce dilinde irdeleyerek, bütünsel olarak kavramalarını sağlamaktır.

Çift Dilli Eğitim uluslararası okullarda uygulanan, “İlk Yıllar Programı” adlı PYP programının felsefesi örnek alınarak oluşturulmuştur. Buna göre, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca kişilik gelişimlerine yönelik tutumlar seçilen belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenir. Örneğin çocuk, piramitleri incelerken, hem dil, hem matematik, hem fen, hem coğrafya, hem tarih bilgilerini, kavramlarını, terminolojilerini öğrenir; ve aynı zamanda onu bir dünya vatandaşı yapacak tutumlar geliştirir. Tüm bunları, İngilizceyi kullanarak yapar.

Çift Dilli Eğitim sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.ciftdilliegitim.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Eğitim Modeli