Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
İlkokul Eğitim Sistemimiz
İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
İlkokul
KÖM (Kişiye Özgü Öğretim Modeli) Çift Dilli Eğitim Dijital Eğitim Üstün Potansiyelliler Eğitimi (Up) Değerler Eğitimi Yaratıcı Düşünme Dersi Yayınlarımız Uygulamalı Dersler STEM STP (Sosyal Takip Programı) Kulüp Çalışmaları / Aktivite Dersleri Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
İlkokul
Bahçeşehir Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Neler Hatırlıyorum” sınavı yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Yine öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), Genel Değerlendirme Sınavı (GDS) gibi çeşitli deneme sınavları yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına dönük çalışmalar yapılır.

Bu amaçla 2. ve 3. sınıflarda Genel Değerlendirme Sınavı (GDS), 4. Sınıflarda ise GDS sınavları ile birlikte Akademik Gelişimi İzleme Sınavları (AGİS) yapmaktayız.

Stoys (Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi)

Bahçeşehir Okullarında tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (STOYS) kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra STOYS üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz STOYS’ta yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize STOYS üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibimizi destekleriz.

Süreç Analizi Raporu (SAR)

İlkokul kurumsal değerlendirme sistemi içinde Süreç Analiz Raporları (SAR) çıkarılmakta, sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımlar STOYS sisteminde yer almaktadır. Sınıf içi etkinliklerde alınan sonuçlar sisteme öğretmenler tarafından girilmekte ve tüm okullarımızdaki kazanımların takibi aynı anda yapılabilmektedir. Elde ettiğimiz değerlendirme sonuçları belli aralıklarla okullara bildirilir ve kazanım eksiği olan grup ya da öğrencilerin bu eksiklerini giderilmesi için alternatif çalışmalar yapılması sağlanır.
Eğitim Modeli