PDR
İlkokul Eğitim Sistemimiz
İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
İlkokul
KÖM (Kişiye Özgü Öğretim Modeli) Çift Dilli Eğitim Dijital Eğitim Üstün Potansiyelliler Eğitimi (Up) Değerler Eğitimi Yaratıcı Düşünme Dersi Yayınlarımız Uygulamalı Dersler STEM STP (Sosyal Takip Programı) Kulüp Çalışmaları / Aktivite Dersleri Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
İlkokul
Bahçeşehir Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı PDR kadrolarından biri olan ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Öncelikli Hedeflerimiz:

1. Psiko-sosyal Gelişim
Eğitim Modeli
2. Akademik Gelişim

3. Kariyer Gelişimi
Uygulamalarımız

Öğrenci Tanıma: Her Öğrencimizi Tanıyoruz!

Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış olan, öğrencilerimizi tanımaya yönelik bu çalışmalar ile öğrencilerin gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız, okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir ve yapılan görüşme sonucunda anne-babalar bilgilendirilir.

Okula Uyum: Okulumu Tanıyorum ve Seviyorum!

Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma oyunlarını ve duygu paylaşımını içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici seminerler hazırlanır. Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları tanımaya yönelik bireysel görüşme yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili bilgi verilir.

Gelişim İzleme: “Her Adımda Yanımda!”

Öğrencilerimizin gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti amacıyla çeşitli test/envanter uygulanır, gözlem yapılır ve öğretmenlerle öğrencinin gelişimi değerlendirilir.

Davranış Yönetimi: “Kendini Yönetebilen Dünyayı Yönetir.”

Tüm öğrencilerimizin yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak olumlu davranışları ve değerleri benimseyip içselleştirerek kendi kendini yönetebilme(öz denetim)becerisi kazanmaları hedeflenir. Saygı, sorumluluk ve azim gibi değerler ölçülebilir davranışlarla gözlemlenir ve öğretmenleri tarafından teşvik edilir. Eğer varsa alışkanlık haline gelen olumsuz davranışlarının değişmesi ve sönmesi için gerekli olan desteği sunan bir ‘Davranış Geliştirme Süreci’ yürütülür. Bu süreçte öğrenci olumsuz davranışının nedenlerini fark eder; bu konuda okuldan ve ailesinden destek görür.

21. yy Becerileri PDR Uygulamaları: “Geleceğe Hazırım!”

Bahçeşehir Okulları PDR Bölümü olarak yaratıcılık, iletişim, işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi 21. yy becerilerini geliştirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalardır. Bu çalışmalara ailenin de katılması sağlanarak tam bir etkileşim ve öğrenme sağlanır.

Yaşam ve Kariyer Yolculuğum: “Mutlu ve Başarılı Meslek Hayatına Hazırlanıyorum!”

Donald Super, Kariyer ve Yaşam Boyu Gelişim Teorisi’nde çocukluk döneminin kariyer seçiminin şekillenmesine olan etkisini açıklar. BAU akademisyenlerimizin danışmanlığında hazırlanan etkinliklerle ilkokul öğrencilerimizin kendini tanımalarına ve kariyer bilinci oluşturmalarına destek oluyor; kariyer gelişim dosyalarını oluşturmalarını sağlıyoruz. Rehberlik Müdahale Uygulamaları: “Öngörebilmek, hükmetmektir.”

Önleyici ve iyileştirici rehberlik yaklaşımlarına uygun olarak, gerekli görülen durumlarda uygulanan grup ve bireysel çalışmalardır. Öğrencilerle ilgili gözlemler ve uygulanan envanter sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, liderlik, sosyal beceriler, arkadaşlık ilişkileri, kaygı(sınav kaygısı), öfke kontrolü, çalışma alışkanlıkları, motivasyon vb. konularda çalışmalar yapılır.

“Bahçeşehir’İn” Veli e-Bültenleri:

Velilerimizi, öğrencimizin yaş dönemi özelliklerine göre ihtiyaç duyacakları konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan e-bültenlerdir.

Öğrenci Broşürleri

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda anlaşılır ve onlara özel hazırlanan yayınlardır.

Bireysel Danışma Hizmetleri

Öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.

Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize anne-baba tutumları, mesleki yönlendirme, sorumluluk bilinci vb. konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler verilir.