STP (Sosyal Takip Programı)
İlkokul Eğitim Sistemimiz
İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
İlkokul
KÖM (Kişiye Özgü Öğretim Modeli) Çift Dilli Eğitim Dijital Eğitim Üstün Potansiyelliler Eğitimi (Up) Değerler Eğitimi Yaratıcı Düşünme Dersi Yayınlarımız Uygulamalı Dersler STEM STP (Sosyal Takip Programı) Kulüp Çalışmaları / Aktivite Dersleri Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
İlkokul
Öğrencilerin uygulamalı derslerde okul öncesinden 8. sınıf sonuna kadar spor ve sanat eğilimleri takip eden programdır. Sosyal takip programı ile öğrencinin yeteneklerini keşfediyor, geliştiriyor ve arşivliyoruz. Bu program ile; Öğrencilerin sanat ve spora yönelik çalışmaları gözlemlenerek, yıl sonunda öğrenci beceri haritaları çıkarılarak online olarak paylaşılır.

Sosyal Takip Programı ile öğrencinin;
Eğitim Modeli