Üstün Potansiyelliler Eğitimi (Up)
İlkokul Eğitim Sistemimiz
İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
İlkokul
KÖM (Kişiye Özgü Öğretim Modeli) Çift Dilli Eğitim Dijital Eğitim Üstün Potansiyelliler Eğitimi (Up) Değerler Eğitimi Yaratıcı Düşünme Dersi Yayınlarımız Uygulamalı Dersler STEM STP (Sosyal Takip Programı) Kulüp Çalışmaları / Aktivite Dersleri Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
İlkokul
UP eğitiminin amacı Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören üstün potansiyelli öğrencileri bilimsel tanılama yöntemleriyle keşfetmek ve bu öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim gibi 21. yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir.

Okullar açıldıktan sonraki ilk 7 haftayı kapsayan bütüncül tanılama sürecinde tüm öğrenciler değerlendirmeye alınır. Gözlem ve değerlendirme amaçlı birden fazla aracın kullanıldığı bu süreç sonunda öğrencilerin farklılıkları tespit edilir. 7 haftanın sonunda programa katılabilecek öğrenciler belirlenir. Ailenin güvenilir bir kurumdan öğrencinin üstün potansiyelli olduğuna dair rapor alması gerekir. Bu tanıyı belgeleyen raporu okula sunulan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri eğitime dahil edilir.

Eğitimin içeriğinde “İleri Düşünme Teknikleri”, “Etkin İletişim”, “Projemi Gerçekleştiriyorum” ve “Yaratıcı Fikirler” dersleri yer almaktadır.
Eğitim Modeli