Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
Lise Eğitim Sistemimiz
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Bahçeşehir Koleji lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM odaklı eğitim anlayışını hayata geçirir. Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedeflenir. STEM Center’da projelerini hayata geçiren, MASTER 6 ile hayata artı değerlerle hazırlanan, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Bahçeşehir Koleji öğrencileri farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşar.

Liselerimiz:

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Bahçeşehir Koleji Anadolu Liseleri

Bahçeşehir Koleji Fen Liseleri
550 50 50
0531
Lise
Kişiye Özgü Öğretim Modeli Mentor Öğretmenlik Sistemi Tüm Okullarda Eşgüdümlü Akademik Çalışmalar Yabancı Dil Eğitimi Sınavlar Üniversite Sınavına Hazırlık Sistemi Master 6 Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Global Education Center (GEC) Fulford Academy Çift Diploma Programı
Lise
Eğitim Modeli
Bahçeşehir Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı PDR kadrolarından biri olan ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Psiko-sosyal Gelişim

Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
Sorumluluk duygusunu geliştirme
Kendini tanıma becerilerini geliştirme
Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme
2. Akademik Gelişim

Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme
3. Kariyer Gelişimi

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme
PDR Uygulamalarımız

Öğrenci Tanıma: “Her Öğrencimizi Tanıyoruz!”

Öğrencilerimizi tanımaya yönelik bu çalışmalar ile öğrencilerin gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız, okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir.

Okula Uyum: “Okulumu Tanıyorum ve Seviyorum!”

Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma etkinlikleri ve sosyal destek içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici seminerler hazırlanır. Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları tanımaya yönelik bireysel görüşme yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili bilgi verilir.

Gelişim İzleme: “Her Adımda Yanımda!”

Öğrencilerimizin gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti amacıyla çeşitli test/envanter uygulanır, gözlem yapılır ve öğretmenlerle öğrencinin gelişimi değerlendirilir.

Sınav Danışmanlığı: “Savulun Sınavlar!”

Ulusal sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığı bu hizmetimizin sürecinde yer alır.

Kariyer Yolculuğum: “Mutlu ve Başarılı Meslek Hayatına Hazırlanıyorum!”

Lise öğrencilerimiz kariyer seçimine en yakın oldukları yaştalar. Bu nedenle kendilerine bir kariyeri seçerken nelere önem verdikleri, hangi mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarını bilmeleri son derece büyük önem taşıyor. Uyguladığımız Kariyer Eğilim Testi (KET) ile kendilerini tanıyor ve uygun oldukları meslek dallarını seçiyorlar.

Rehberlik Müdahale Uygulamaları: “Öngörebilmek, hükmetmektir.”

Önleyici ve iyileştirici rehberlik yaklaşımlarına uygun olarak, gerekli görülen durumlarda uygulanan grup ve bireysel çalışmalardır. Öğrencilerle ilgili gözlemler ve uygulanan envanter sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, liderlik, sosyal beceriler, arkadaşlık ilişkileri, kaygı(sınav kaygısı), öfke kontrolü, çalışma alışkanlıkları, motivasyon vb. konularda çalışmalar yapılır.

Veliye Yönelik Çalışmalar: “Eşsiz Deneyimler ve Paylaşımlar”

Anne Baba Atölye Çalışmaları

Velilerimizin, çocuklarının gelişiminde ihtiyaç duydukları konularda paylaşımda bulunmaları, farkındalık kazanmaları, bilgi edinmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla etkinliklerle yürütülen atölye çalışmalarıdır. Çalışmalar tamamlandığında velilere katılım sertifikaları sunulur. İletişim, çatışma çözme, ebeveyn tutumları, ergenlik ve yaş dönemine ait sorunlar ile başa çıkma vb. konular ele alınır.

Seminerler

Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize anne-baba tutumları, mesleki yönlendirme, sorumluluk bilinci vb. konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler verilir.

Bireysel Danışma Hizmetleri: “Birebir Uzman Görüşmeler”

Öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.