Akademik Takip ve Ödevlendirme
Ortaokul Eğitim Sistemimiz
Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
Ortaokul
21. Yüzyıl Becerileri Kişiye Özgü Öğretim Modeli Mentor Öğretmenlik Sistemi Yabancı Dil Eğitimi Dijital Eğitim Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Akademik Takip ve Ödevlendirme Sosyal Takip Programı (STP) Üstün Potansiyelliler Eğitimi (UP) Ulusal Sınavlara Hazırlık Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Okul Birimleri
Ortaokul
Eğitim Modeli
Her kademeden sorumlu bir müdür yardımcısı vardır. Öğretmenimiz öğrencilerin akademik, sosyal, sportif tüm becerilerini takip eder, etüt düzenlemelerini yapar. Ayrıca her kademeden sorumlu bir rehber öğretmen vardır.

Günlük derslerin pekiştirilmesi amacıyla ödevler verilir. Ev çalışmaları öğrencilerimizin tek başına sıkılmadan yapabileceği düzeydedir. Velilerimizin ödevlere müdahil olmalarını istemeyiz. Öğrencilerimiz ödevlerini kendileri yapmalı, yapamadıklarını öğretmenleri görmeli ve eksikleri konusunda yeni çalışma planlamalıdır. Amaç sorumluluk duygusunu geliştirmek ve kazanımlar için pekiştirme yapmaktır. Öğretmenlerimiz için ev çalışmaları öğrencilerin seviyesi konusunda bilgi veren değerli geri dönüşlerdir. Öğretimin ne düzeyde gerçekleştiğini görürler ve ona göre uygulamalara yön verirler. Öğrenciler, şifreleriyle www.stoys.com adresinden ev çalışmalarını alabilirler. Velilerimize duyurularımızı ise (ev çalışması, akademik takvim, yemek listesi, gelişim raporu, revir kaydı, projeler vb.) STOYS ve/veya bireysel SMS aracılığıyla yaparız.