Dijital Eğitim
Ortaokul Eğitim Sistemimiz
Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
Ortaokul
21. Yüzyıl Becerileri Kişiye Özgü Öğretim Modeli Mentor Öğretmenlik Sistemi Yabancı Dil Eğitimi Dijital Eğitim Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Akademik Takip ve Ödevlendirme Sosyal Takip Programı (STP) Üstün Potansiyelliler Eğitimi (UP) Ulusal Sınavlara Hazırlık Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Okul Birimleri
Ortaokul
Günümüz çocuklarının hızla gelişen teknolojiye paralel olarak teknolojik araçları daha çok oyun amaçlı kullandıklarını görüyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak Bahçeşehir Okulları olarak eğitimde yeni bir çağ başlattık. Çocuklarımızın dijital teknolojiyi sadece oyun amacıyla değil öğrenimde de kullanabilmelerini sağlayarak, öğrenmeyi daha eğlenceli bir süreç haline getirdik. Aynı zamanda daha kalıcı bir öğrenme sağlayan bu yöntemin amacı çocuklarımızı yaparak, yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenen çocuklar olarak yetiştirmektir.

iPad Eğitim Projesi

Bu proje 2 kanaldan ilerlemektedir. Birinci kanal, iPad kullanımının eğitime entegre edilmesidir. Öncelikle 5. ve 6. sınıf öğretmenlerimize, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Teknolojik Pedagoji ve iPad’in Derse Entegrasyonu konularında hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca eğitimde %30 oranında kullanılması uygun bulunan Apple teknik uygulaması hakkında bilgi aktarılır. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz iPad’le eğitime uygun ders senaryoları oluşturur. Eğitim platformlarımız tarafından güncellenen iPad uygulamaları ile ilgili eğitimler yıl içerisinde sisteme yüklenir ve öğretmenlerimize güncellemelerle ilgili bilgi aktarılır.
Eğitim Modeli
Öğrencilerimiz dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar şifrelerini kullanarak STOYS’a (Servis Tabanlı Okul Yazılım Sistemi) giriş yapabilir ve okuldaki dersleri takip ederek, ödevlerini alabilirler. Böylelikle çeşitli nedenlerle okula gelemedikleri günlerde dahi öğrenim kesintiye uğramaz.

İkinci kanal ise dijital kitapların eğitime dahil edilmesidir. Öncelikle, belirlenen öğretmenlerimiz 5. ve 6. sınıf öğrencilerimize dijital kitaplarımızı, yani iBooks uygulamalarımız konusunda gerekli eğitimi verir. Bu platform üzerinden öğrencilerimiz ödevlerini yapabilir ve ödevlerini öğretmenlerine e-posta yoluyla gönderebilir. Ayrıca bu platforma proje üretimi için kazanımlar ile eşleştirilmiş uygulamalar da yüklenmiştir.