Fen Bilimleri
Ortaokul Eğitim Sistemimiz
Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
Ortaokul
21. Yüzyıl Becerileri Kişiye Özgü Öğretim Modeli Mentor Öğretmenlik Sistemi Yabancı Dil Eğitimi Dijital Eğitim Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Akademik Takip ve Ödevlendirme Sosyal Takip Programı (STP) Üstün Potansiyelliler Eğitimi (UP) Ulusal Sınavlara Hazırlık Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Okul Birimleri
Ortaokul
Bahçeşehir Koleji olarak sorgulayan, araştıran, günlük yaşam problemlerine çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirerek yaratıcı sorular sormalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler tüm bu bilimsel becerileri kullanacakları ortamlar sağlarız.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda fen bilimleri dersinde öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için STEM laboratuvarlarında ve Bilim Müzelerinde de eğitim öğretim devam eder. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deney ve gözlemleri yapılır, böylelikle öğrencilerimizin bu konuları pekiştirmeleri, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri ve analitik düşünme performanslarının artması sağlanır.

Bahçeşehir Kolejinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Bilime İlk Adımlar Festivali’nde öğrencilerimizin yaratıcılıkları doğrultusunda ürettikleri projeler sergilenir, öğrencilerimiz tarafından sunumları yapılır ve değerlendirilir.

Bilime ve yaratıcılığa hevesli öğrencilerimizin STEM-A ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek, bilimsel görüşü ve katılımı gelişmiş gençler yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı kazanım bazlı geziler düzenlenir.
Eğitim Modeli