Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
Ortaokul Eğitim Sistemimiz
Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
550 50 50
0531
Ortaokul
21. Yüzyıl Becerileri Kişiye Özgü Öğretim Modeli Mentor Öğretmenlik Sistemi Yabancı Dil Eğitimi Dijital Eğitim Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Akademik Takip ve Ödevlendirme Sosyal Takip Programı (STP) Üstün Potansiyelliler Eğitimi (UP) Ulusal Sınavlara Hazırlık Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Okul Birimleri
Ortaokul
Eğitim Modeli
Bahçeşehir Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Neler Hatırlıyorum” sınavı yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) denemeleri yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

5, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi TEOG denemeleri yaparız. Bir pazartesi Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (TMD) denemesi bir sonraki pazartesi Fen ve Teknoloji (Fen Bilimleri), Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil (FSİ) denemesi düzenli bir şekilde yapılır. 8. sınıflarımızda ise Cuma günleri TMD denemesi, Cumartesi günleri FSİ denemelerimiz yapılır.

Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS)

Bahçeşehir Okullarında tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (STOYS) kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra STOYS üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz STOYS’ta yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize STOYS üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibimizi destekleriz.

Bahçeşehir Okullarında öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerinin düzeyini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar ile öğrencilerimizin analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden-sonuç ilişkilerini dikkate alarak değerlendirme becerisi ölçülmektedir. Bu sınava tüm okullarımızda öğrenim gören 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz, iPadleri ile evlerinden online olarak aynı anda katılabilirler. Teknoloji okuryazarlığının ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine odaklandığımız bu uygulamada hem teknoloji kullanımının gelişimini hem de hedeflenen becerilerin gelişimini takip etmekteyiz.
Aktivite Çalışmaları

Sanat, spor, beceri ve bilim alanlarındaki seçmeli aktivite dersleri haftada iki saattir.

Öğrencilere her yılın başında kulüplerin sunumları yapılır. Daha sonra öğrenciler tercihlerine göre bir kulübe yerleştirilir.

1. Sınıf kulüp dersleri: Satranç, bilgisayar, fen kulübü, modern dans ve bale, oyun ve spor, yüzme, buz pateni, jimnastik, cooking, güzel sanatlar, seramik, robotik, drama.

8. sınıfa kadar her yıl çeşitli kulüplerimiz vardır. Örneğin, Cooking Kulübünde kolay yemeklerden başlayarak, çok zor sunum yemeklerine kadar, malzeme seçimi, yemek yapımı ve sunumu öğretilir. Ayrıca aynı kulüp etkinliği içinde Sofra Adabı dersi verilir: Çatal tutma, balık bıçağı kullanma vb.

Bilim Müzesi

Bahçeşehir Okulları Bilim Müzesi, Türkiye’de bir lise kampüsü içinde açılan ilk müzedir.

Müzede her yaştan insana özellikle 12-15 yaş grubuna, bilimin temel prensiplerini ya da teknolojik gelişmeleri göstermeyi, onlara bilim ve teknolojinin günlük yaşantımız üzerindeki etkilerini anlatmayı amaçlayan öğrenme istasyonları, gök evi ve gözlemevi bulunmaktadır.

Öğrenciler, fen ve matematik derslerinde gördükleri konuları, Bilim Müzesi’ndeki öğrenme istasyonlarında ve aktif deney laboratuvarlarında uygulayarak kalıcı bir şekilde öğrenmektedirler. Müzede her ay öğrencilerin bilime olan merakını sürekli kılmak için çeşitli atölyeler, deney gösterileri ve sahnede bilim aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

Yaz tatillerinde ise yatılı bilim kamplarının açılması planlamaktadır. Bahçeşehir Okulları Bilim Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10:00-16:00 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Grup ve bireysel ziyaretler için önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Robotik Çalışmaları

Robotik çalışmaları, öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, onların sosyal sorumluluklarının farkında, takım çalışması yapabilen, çevresindekilere ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalardır.

Bu çalışmalar kapsamında öğrenciler her yıl farklı bir uluslararası tema üzerinde tüm dünya çocukları ile aynı süreç içinde çalışırlar.

Yaratıcı Yazma Ve Okuma Atölyesi

Yaratıcı Yazma ve Okuma Atölyesi çalışmaları ile öğrencilerimize okuma alışkanlığı aşılarken, hayal kurma, merak etme, sorgulama, problem çözme, grup içinde kendini ve fikirlerini rahatça ifade edebilme gibi pek çok beceriyi aynı anda kazandırıyoruz. Öğrencilerin okudukları kitapları drama yoluyla canlandırdığı ve ayrıca her hafta usta bir yazar, editör, senarist, drama eğitmeni, edebiyat eleştirmeni veya ünlü çizerin konuk olduğu Yaratıcı Yazma ve Okuma Atölyesinde öğrencileri farklı zenginliklerle buluşturarak onların okuma ve yazma becerilerini geliştiriyor, okumaya ve yazmaya değişik açılardan bakmalarını sağlıyoruz.